7 Maret 2018

Visi & Misi

VISI

  • Menjadi masyarakat yang taat beribadah hanya kepada Allah-Subhanahu wa Ta’ala- berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah Ash-Shahihah sesuai manhaj Ahlus Sunah wal Jamaah.

MISI

  1. Membina dan mengembangkan dakwah dan pendidikan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.
  2. Meningkatkan kualitas SDM guna mewujudkan masyarakat yang berkarakter Al-Quran dan Sunnah.
  3. Mendorong terwujudnya kesatuan umat islam diatas aqidah yang benar.